10. விமானம்

சுத்தாநந்தம் (சுத்த ஆனந்தம்) என்பது விமானத்தின் பெயர். இது மிகப்புனிதமாய் ஸேவிப்பவர்களுக்குப் பெருமகிழ்ச்சியைத் தருவதால், இப்பெயரை உடையது. திருமலை திருப்பதியில் உள்ள விமானத்தின் பெயர் ஆனந்தம் என்பது இங்கு நோக்கத்தக்கது.
 

 
 
 

 

die besten online casino

Copyrights © 2009 - 2010 Arulmigu Venkatachalapathiswami Temple Oppiliappan Koil All Rights Reserved
Site design and Maintained by Anna Silicon