சார்ங்க தீர்த்தம்

கோவிலுக்குத்தென்மேற்கு திசையில் " சார்ங்க தீர்த்தம்" என்ற ஒரு புண்ணிய தீர்த்தம் உள்ளது. அந்தத்தீர்த்தம் தன்னை நினைத்த மாத்திரத்தில் உயர்கதியைத் தரவல்லது. அதில் நீராடினால் வரும் பலனைக் கூறவும் வேண்டுமோ? ஸ்ரீ ராமபிரானுடைய தனுஷ்கோடி தீர்த்தத்தைக் காட்டிலும் கோடி மடங்கு பெருமையுடையதாய் முதியோர் கூறுவர். 
 
 

 

online casino bonus

Copyrights © 2009 - 2010 Arulmigu Venkatachalapathiswami Temple Oppiliappan Koil All Rights Reserved
Site design and Maintained by Anna Silicon