மற்ற கட்டண விவரங்கள்

உற்சவங்கள்

கட்டணம்

துலாபாரக்கட்டணம்

5.00

நித்ய ஆராதனைக் கட்டளை

1000.00

ஒரு நாள் நித்யாராதனம்

100.00

மாதாந்தர மற்றும் சிரவண ஷ்டோத்தர

அர்ச்சனை (12 மாதங்களுக்கு)

300.00

மாதாந்தர மற்றும் சிரவண சகஸ்ரநாம அர்ச்சனை (12 மாதங்களுக்கு)

300.00

வெள்ளி டாலர் 5 கிராம் (ஸ்ரீ ஒப்பிலியப்பன் உருவம் பொறித்தது)

400.00

மூலவர் ஸ்ரீ ஒப்பிலியப்பன் இரத்தின் கீரடம் சாற்றுவதற்கு

100.00

ஆயுஷ்ஹோம அணுமதிக்கட்டணம்

100.00

காது குத்தல் கட்டணம்

10.00

ஸ்தல புராணம் (தமிழ்)

20.00

ஸ்தல புராணம் (ஆங்கிலம்)

20.00

திருமணமண்டபம்(பெரியது) வாடைகைகு நாள் 1க்கு

6400.00

புதிய தங்க்கும் விடுதி (குளியளறை இணைக்கப்பட்டது) அறை நாள் 1க்கு

250.00

டார்மிட்டரி ஹால் நபர் 1க்கு

25.00

 

 
 
 

 

Copyrights © 2009 - 2010 Arulmigu Venkatachalapathiswami Temple Oppiliappan Koil All Rights Reserved
Site design and Maintained by Anna Silicon